Demararea proiectului - Sistem de monitorizare și contorizare avansată pentru reducerea consumurilor energetice la MASPEX ROMANIA SRL

Societatea MASPEX ROMANIA S.R.L. cu sediul în oraș Vălenii de Munte, Str. Ștefan cel Mare nr.38-40, județul Prahova, a semnat în data de 25.05.2022 contractul de finanțare pentru implementarea proiectului “Sistem de monitorizare și contorizare avansată pentru reducerea consumurilor energetice la MASPEX ROMANIA SRL”, SMIS 2014+ 149253, co-finanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională, încheiat cu MINISTERUL INVESTIȚIILOR ȘI PROIECTELOR EUROPENE, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operaţional Infrastructură Mare.       

Obiectivul proiectului este reducerea consumului de energie la nivelul MASPEX ROMANIA SRL prin implementarea unui sistem inteligent de monitorizare a consumurilor de energie in cadrul societății. În urma monitorizarii consumurilor se vor identifica cu precizie pierderile de energie si se vor lua masuri pentru reducerea acestora, avand impact direct in reducerea intensității energetice și a amprentei de carbon a companiei, ca rezultat direct al implementarii proiectului.

Rezultatele asteptate sunt așadar: implementarea sistemului de monitorizare a consumului de energie care include Nivelul 1: instrumentatie de câmp si dispozitive de control,
nivelul 2: RTU (Remote Terminal Unit - Unitate de prelevare date din câmp),
nivelul 3: Stația master,

respectiv reducerea intensității energetice în industrie conform Indicator 2S55 cu 0,271 [kgep/ 1.000 euro] obtinută prin economii prognozate de energie electrică de 175 MWh și gaze naturale de 200 MWh, într-un interval calendaristic de 5 ani de la punerea în funcțiune a investiției.  

Programul: Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională, prin Programul Operaţional Infrastructură Mare 2014-2020, Axa prioritară 6 “Promovarea energiei curate si eficientei energetice în vederea sustinerii unei economii cu emisii scazute de carbon”, Prioritatea de investiții 6.2  „Reducerea consumului de energie la nivelul consumatorilor industriali”.

Valoarea totală a proiectului: 1.189.586,63 lei inclusiv TVA, din care valoarea finanţării nerambursabile este de 973.452,63 lei (827.434,74 lei din Fondul European de Dezvoltare Regională și 146.017,89 lei din bugetul naţional).    

Loc de implementare: proiectul se implementează în doua locații astfel: locație 1 – Municipiul Vatra Dornei, Loc. Roșu, Str Rosu, Nr. 99, Jud. Suceava, locație 2 - Oraș Vălenii de Munte, Str Ștefan Cel Mare, Nr. 38-40, Jud. Prahova.

Durata proiectului: 35 luni, respectiv între data 01.07.2020 (cuprinzând și perioada de desfășurare a activităților proiectului înainte de semnarea Contractului de Finanțare) și data 31.05.2023

Date de contact: MASPEX ROMANIA SRL, oraș Vălenii de Munte, Str. Ștefan cel Mare nr.38-40, județul Prahova,  e-mail: office@tymbark.ro, persoană de contact dna. Cornea Simona

 

Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Infrastructură Mare 2014-2020